Exalsis services

Interim-management

De interim-managers van Exalsis zijn ambitieuze professionals die  verder denken.
Onze interim-managers zijn snel beschikbaar, ervaren en hebben hun sporen
ruimschoots in uiteenlopende disciplines hebben verdiend.

Onze interim-managers beschikken over de kennis en kunde om een vernieuwende analyse te doen en hiervoor een aanpak te ontwikkelen en te implementeren.
Onze interim-managers geven hiermee nieuwe impulsen aan uw organisatie.

De interim-managers van Exalsis zijn echte doorpakkers, taken en verantwoordelijkheden worden in overleg vastgelegd in een interim-managementplan met hierin duidelijke verbeterdoelen en heldere afspraken over het moment waarop de opdracht is geklaard.

Resultaat voor nu én morgen

Analytisch, daadkracht en kennis zijn belangrijke succesfactoren voor een geslaagde interim-periode. Daarnaast heeft de Exalsis interim-manager gevoel voor cultuur en de groeikansen van de organisatie, hiermee zetten onze interimmanagers verbeteringen in gang die ook morgen nog resultaat levert.

Vervanging inzet

  • Waarneming van managementtaken
  • Signaleren van ontwikkelkansen en groeimogelijkheden
  • Doorvoeren van veranderingen
  • Profiel, assessment en coaching van de beoogde opvolger

Het succesvol doorvoeren van grote veranderingen vraagt om extra expertise.

Verandermanagement

Nieuwe werkprocessen, een andere strategie of dienstverlening stuiten vaak op
weerstand. Ze kunnen niet zomaar van bovenaf worden opgelegd. Een heldere koers
en een inspirerende stuurman zijn van belang bij een duurzame verandering in de
bedrijfsvoering. De interim-managers van Exalsis zorgen voor duidelijke kaders,
stimuleren het eigen initiatief, maken afspraken over haalbare doelstellingen